Czym zajmuje się specjalista od BHP?

W dzisiejszych czasach żadna poważna firma czy przedsiębiorstwo nie może istnieć bez pracowników BHP. Powinni oni zawsze posiadać stosowne uprawnienia i kwalifikacje BHP zdobyte w ramach studiów albo szkoleń. Najogólniej mówiąc, tacy specjaliści czuwają w każdym zakładzie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Czym jeszcze się zajmują?

Odpowiedzialność jest wpisana w ich zawód

Pracownicy służb BHP są zatrudniani na bardzo różnych stanowiskach, m.in. inspektorów, specjalistów czy głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Mają oni za zadanie koordynować, nadzorować, a przede wszystkim organizować na terenie przedsiębiorstwa wszelkie działania mające związek z bezpieczeństwem czy higieną pracy. Ich kluczowym obowiązkiem jest zatem przeprowadzanie regularnej kontroli stanu owego bezpieczeństwa.

Poza tym,  specjaliści tego typu zajmują się:

– podejmowaniem działań zmierzających do ograniczenia wydalania substancji szkodliwych do atmosfery przez zakład

– udzielaniem stosownych instrukcji nowo zatrudnionym pracownikom (tzw. porady BHP)

– oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach

– koordynacją prac wszystkich osób działających w zakresie BHP

– przeprowadzaniem audytów różnych systemów BHP

– diagnozowaniem wszelkich potrzeb edukacyjnych pracowników, a także prowadzeniem działań o charakterze informacyjnym oraz popularyzatorskim

– oceną planów inwestycji i modernizacji obiektów pod kątem BHP, a poza tym odbiorem technicznym budynków, sprzętów albo stanowisk pracy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + 16 =