Zasady upadłości konsumenckiej

Mnóstwo osób prywatnych (czyli nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej) każdego roku ma problem z wypłacalnością zobowiązań finansowych wierzycielom. W takiej sytuacji jednym z korzystnych rozwiązań jest z pewnością ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Polega ona na znacznej redukcji bądź nawet całkowitym umorzeniu długów.

Spokojny sen gwarantowany

Podstawową zaletą upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim brak konieczności spłaty zobowiązań (oczywiście po wyroku właściwego sądu), ewentualnie spłata w ratach według ustalonego planu, który zostaje zaakceptowany zarówno przez samego dłużnika, jak i jego wierzycieli. Oprócz tego niezwykle istotna korzyść to zawieszenie postępowania egzekucyjnego, co w znacznym stopniu wpływa na zdrowie psychiczne danej osoby.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że upadłość automatycznie zakazuje podmiotom windykacyjnym prowadzenia jakichkolwiek działań oraz zahamowuje naliczanie odsetek – dotoczy to oczywiście wierzytelności nie zabezpieczonych rzeczowo przez zwykły zastaw rejestrowy albo ustanowienie hipoteki. 

Do zalet tego rozwiązania należy:

– wsparcie potrzeb mieszkaniowych dłużnika w razie utraty przez niego obiektu mieszkalnego

– umorzenie kosztów postępowania

– możliwość zawarcia dowolnej ugody z wierzycielami (ale dopiero w momencie ogłoszenia upadłości)

– całkowite wykreślenie danej osoby z rejestru zadłużonych (po umorzeniu jej zobowiązań)

Jeśli zależy nam na skutecznym przeprowadzeniu takiego procesu, powinniśmy koniecznie skorzystać z pomocy kancelarii, o czym więcej można dowiedzieć się na https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 − 5 =